HDPE tanks

HDPE tanks

Voor een afvalwaterzuivering op een schip hebben we 6 tanks gebouwd die bestand moesten zijn tegen de extra krachten die ontstaan tijdens zwaar weer.

Hiervoor zijn de tanks extra zwaar uitgevoerd en nagerekend door een externe partij die beschikken over speciale software die dergelijk berekeningen kan uitvoeren.

Alle tanks zijn voor levering getest op dichtheid.

Oplevering project 2013